Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

d) JCR Eurasia Rating kamuya yapacağı açıklamaların, esasta ve görünüşte çıkar çatışmasına neden olmayacak şekilde tam, doğru, açık, anlaşılır ve zamanında olmasına özen gösterir.

Gizli Bilgilerin Korunması
Gizli bilgi; ihraççıların bizzat kendisi veya onların muhasebe sorumluları, avukatları, temsilcileri veya ihraçcıların adına yetkili olan diğer kişi veya kurumların JCR Eurasia Rating'e verdikleri yazılı veya sözlü bilgi belgelerin daha önce kamuya açıklanmamış olan kısmıdır. Bu bilgi ve belgeler;

- Eğer JCR Eurasia Rating veya üçüncü kişilerce zaten biliniyorsa,
- Kamuya açıklanmış ise,
- JCR Eurasia Rating tarafından mantıken ve analitik çalışmalar sonucu geliştirilmiş ise,
- Yasalar tarafından açıklanması zorunlu ise,

gizli bilgi ve belge sayılmaz.

a) Müşteri ile JCR Eurasia Rating arasında bilgilerin gizliliği konusunda yapılan bir sözleşme veya mevzuatta bir hüküm olmadığı hallerde bile, JCR Eurasia Rating bilgilerin gizliliğini sağlayacak süreç ve mekanizmaları geliştirmek zorundadır. Yapılan sözleşmelerde ve mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça, JCR Eurasia Rating ve çalışanlarının, gizli bilgileri yatırımcılara ve diğer kişilere açıklamaları yasaktır.

b) Müşteri ile olan sözleşmede yazılı koşullar dışında, JCR Eurasia Rating gizli bilgileri yalnızca derecelendirme faaliyetleri için kullanmak zorundadır.

c) JCR Eurasia Rating, müşterileri ile ilgili olanlar dahil tüm kayıt ve belgelerin çalınma, hırsızlık ve kötüye kullanılmasına karşı her türlü önlemi almak zorundadır.

d) JCR Eurasia Rating derecelendirme sonuçlarına veya gelecekte yapacağı derecelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bilgileri, müşteri ve önceden belirlenmiş kişi/kurumlar dışında kimseye açıklayamaz. Adli veya mevzuatla yetkili ve görevli kılınmış olmak kaydıyla, idari işlemlere ve her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin olarak sır sayılan bilgilerin yetkililere verilmesi sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaz.

e) JCR Eurasia Rating, şirketin ilgili olduğu diğer şirket çalışanlarına gizli bilgileri veremez. JCR Eurasia Rating içinde, gizli nitelikteki bilgilerin paylaşımında derecelendirme faaliyeti ile ilgili ihtiyaç esas alınır.

f) JCR Eurasia Rating çalışanları, gizli bilgileri yalnızca derecelendirme işinin yürütülmesi amacıyla kullanabilirler, kendileri veya başkalarının menfaatlerine kullanamazlar.

g) JCR Eurasia Rating ortakları, yönetici ve çalışanlarının derecelendirme Faaliyetleri sırasında öğrendikleri gizli bilgilere ilişkin sır saklama yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Bireysel olarak  başvuran yatırımcılarla bilgi paylaşımı
a) JCR Eurasia Rating'e bireysel olarak, şahsen veya diğer erişim araçlarıyla başvurarak bilgi talep eden kişilerin gerçek kimliğinden emin olmadıkça kendileriyle hiçbir bilgi paylaşılmayacaktır. Bilgi talep eden kişilerin vatandaşlık kimlik (veya pasaport) numaraları temin edilmeden gerçek kimliğe ulaşılmış sayılmaz. Bunun yanında, bilgi talep eden kişinin, mobil ve sabit telefonları, varsa e mail adresleri, şayet çalışıyor ise kurumunun adı, ikametgâh adresi gibi bilgiler de temin edilecektir. Bu bilgiler temin edildikten ve doğruluğuna kanaat getirildikten sonra "Gizli Bilgi" sayılmayan her türlü bilgi, bireysel olarak başvuran kişilerle JCR Eurasia rating tarafından paylaşılacaktır (12.08.2011-11 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenmiştir).

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr