Eğitim Hizmetleri
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına mevzuat, risk yönetimi, işlem prosesleri, personel yönetimi gibi alanlarda her türlü eğitim hizmetinin sunulması.

 • Basel II Rating ve Skoring
  Finans ve finans dışı profesyonellere Basel II uygulamaları hakkında teorik ve uygulamaya dayalı eğitimlerin (sermaye yeterlilik rasyosu, risk ağırlıkları, kredi, piyasa ve operasyonel riskler) verilmesi.

 • Şirket Değerlemesi
  Satın alma, birleşme ve diğer ihtiyaçlara yönelik olarak şirket değerinin tespit edilmesi.

 • Bankacılar ve Finansçılar için Finansal Analiz ve Teknikleri
  Finansla uğraşan kişilere finansal raporların okunması ve yorumlanması konusunda teknik bilgilerin sunulması.

 • İş süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
  Firmaların bir bütün olarak ya da departman bazında iş akışlarının incelenerek verimliliği ve etkinliği artırmaya yönelik çalışmalar yapılması.

 • Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili eğitimler
  Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili olarak eğitim hizmetlerinin sunulması.

 • Kurumsal yönetim danışmanlığı
  OECD ve SPK mevzuatı çerçevesinde kurum ve kuruluşların kurumsal yönetim seviyesinin artırılmasına yönelik eğitim ve hizmetlerin verilmesi.