Firma Değerlendirme Hizmetleri

Her ölçekteki firmanın, finansal tablolarının analizi, değerlemeye esas analiz amaçlı düzeltmelerinin yapılması, ilgili firma tarafından sağlanan bilgi, belge ve projeksiyonların baz teşkil etmesi ve gerektiğinde revize edilmesi, güncel uluslararası ve yerel referans değerler, iskonto oranları, sektörel analizler, Kuruluşumuza özgü metodlar dikkate alınarak ve her bir firma özelinde öne çıkan değerleme yaklaşımları ve tekniklerine farklı ağırlıklandırmalar uygulanması suretiyle değerleme aralığı ve ağırlıklı ortalama firma değeri tesbiti yapılmaktadır.