İç Kontrol ve Kalite Güvence

- Yöneticilerin yetkilendirme belgelerinin veya kartlarının usulüne uygun ve düzgün olması, bu belgelerin kullanımından önceki ve sonraki kontrollerin yeterli bir şekilde yapılması,

17. Otomasyon/bilgi-işlem ortamının kontrolleri

Şirket iç kontrol faaliyetlerini ifa edecek olan birim ve yetkililer tarafından otomasyon/bilgi-işlem ortamının etkin bir şekilde kontrol edilmesi zorunludur. Günlük faaliyetlerde sürekli ve yoğun bir biçimde kullanılan bilgi- işlem sisteminin planlanması, geliştirilmesi ve çeşitli uygulamaların tatbiki sürecinde gerekli kontrol mekanizmaları tesis edilir.

Bu çerçevede, söz konusu bilgi-işlem sistemlerinin ve ilgili süreçlerin kontrolü ve incelenmesi kapsamında aşağıda belirtilen hususlar ve bu konudaki uygulamalar gözden geçirilir.

- Bilgi-işlem sisteminin yapısı ve organizasyonu
- Suç sayılan eylemlerden ve felaketlerden sakınılması tedbirleri ve yedekleme sistemi
- Bilgi-işlem sistemi planlaması ve gelişimi
- Bilgi-işlem operasyonlarının yönetimi
- Yasal olmayan ve yetkisiz kullanıma karşı koruyucu tedbirler