Kurumsal Yönetim

C. Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçimi
1. Kurul üyelerinin etkili ve etkinlik sağlayacak bir şekilde ve bilgili, becerikli, nitelikli, deneyimli, eğitimli kişilerden oluşturulup oluşturulmadığı,
2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde yasal koşul ve mevzuat kriterlerine uyulup uyulmadığı,
3. Yönetim Kurulu üye sayısının efektif ve verimlilik sağlayacak ve şirket gereklerini karşılayacak şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

D. Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklar
1. Yönetim Kuruluna sağlanan mali hakların abartılı ve şirketin finansal durumunun üzerinde kalıp kalmadığı, ya da tam tersi yönetim kurulu üyeliğinin gerektirdiği sosyal statüyü sağlayacak düzeylerin altına kalıp kalmadığı,
2. Bireysel kredi veren kuruluşlardan sağlanan bireysel krediler hariç, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile borç, kefalet, kredi, teminat gibi ilişkiler içerisine girilip girilmediği,

E. Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve bağımsızlığı
1. Yönetim Kurulunun iş yoğunluğuna bağlı olarak başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri olmak kaydıyla yeterli sayıda komite kurulup kurulmadığı,
2. Komitelerin üye oluşumu içerisinde çoğunluğun icradan sorumlu üyelerden oluşup oluşmadığı,

F. Yöneticiler
1. Yöneticilerin, şirket vizyonu, misyonu, hedefleri, stratejileri ve politikalarına uygun olup olmadığı ve görevlerini şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütüp yürütmediği,
2. Gerekli yetkilerin tanınıp tanınmadığı ve tanınan yetkilerini kullanma yeterliliği ve basireti içerisinde olunup olunmadığı,
3. Yönetim Kurulu üyeleri için yukarıda sayılan yasal ve mesleki kıstaslara uygun olunup olunmadığı,
4. Kendilerine sağlanan maddi hakların, performansları doğrultusunda ve piyasa gerçekleri içerisinde sağlanıp sağlanmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr