Linkler

JCR - Japan Credit Rating Agency, Ltd
www.jcr.co.jp

European Association of Credit Rating Agencies (EACRA)
www.eacra.fr

Rating Platform (supported by EACRA)
www.ratingplatform.com

ACRAA Association of Credit Rating Agencies in Asia
www.acraa.com

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
www.bddk.org.tr
 
Türkiye Varlık Fonu
https://www.tvf.com.tr/

Türkiye Bankalar Birliği
www.tbb.org.tr

TC.Hazine ve Maliye Bakanlığı
https://www.hmb.gov.tr/

Takasbank
www.takasbank.com.tr

Borsa İstanbul
https://borsaistanbul.com/tr/

İstanbul Ticaret Odası
www.ito.org.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı
www.gib.gov.tr/

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu
www.spk.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
www.tcmb.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu
www.tuik.gov.tr

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
https://kgk.gov.tr/

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
www.tobb.org.tr

Bank For International Settlements (BIS)
www.bis.org