Şirket Kriterleri

Şirket ortaklarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, denetçilerimiz, uzmanlarımız, analistlerimiz aşağıdaki kriterleri sağlamak, korumak, geliştirmek ve uyum göstermek zorundadır.

JCR EURASIA RATING
ŞİRKET KRİTERLERİ

Objektiflik
Derecelendirme sistemlerimiz; doğrulanabilir ve açıklanabilir bir yapıda oluşturulur, ulusal ve uluslar arası düzeydeki yeniliklere, gelişmelere ve finansal durumlardaki değişimlere göre sürekli güncellenir.

Tarafsızlık-Bağımsızlık
Politik ve ekonomik baskılardan, şirketin ortaklık yapısı ve yönetimi içerisinde meydana gelebilecek her türlü iç çekişmeden derecelendirme süreçlerinin etkilenmemesi için her düzeyde tedbirler alınır ve organizasyonel kadro buna göre bağımsız bir yapıda oluşturulur. Derecelendirme faaliyetleri doğruluk, iyi niyet, tarafsızlık çerçevesi ve bütünlüğü içerisinde yürütülür. Raporlarda açıklanacak bilgiler ve ulaşılan kanaatler, dışarıdan veya şirket iç çekişmelerinden kaynaklanabilecek olumlu ya da olumsuz hiçbir müdahaleye açık olmayacaktır.

Derecelendirme faaliyetiyle ilgili olan borçlu, yatırımcı, bunların temsilcileri, düzenleyici otoriteler bizim açımızdan eşit uzaklıkta olup her kesime karşı dürüst ve adil davranmak temel kuraldır.

Şeffaflık (Bölgesel/Ulusal/Uluslar arası erişim)
Şirketimizin bireysel derecelendirme notlarına ulaşılabilirlik açısından, bölgesel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar açısından hiçbir fark yaratılamaz.

Alt yapı İnsan Kaynağı ve Mesleki Yeterlilik
Teknik ve Kadro açısından yüksek standartlara erişim temel amaçlar arasındadır. Mesleki açıdan bilgisi ve yeteneği yetersiz olan, gerekli titizliği ve özeni göstermeyen basiretsiz kadrolara şirketimizde yer verilmeyecektir. Derecelendirme ve değerlendirme yönünden şirket bilgisi ve yeteneğini aşacak işlemler kabul edilmemektedir. Müşterilerle ilişkilerin sürekli kılınmasının derecelendirme kalitesini artıracağı düşünüldüğü için, iyi niyet çerçevesinde müşterilerimizin üst düzey yöneticileri, operasyon kademesindeki personeliyle irtibat ve temasımız sürekli olacaktır.

Kamuya Açıklama Yükümlülüğü
Şirketimizin derecelendirme notasyonları, bunların anlamları, temerrüt tanımı, derecelendirme prosesleri ve metodolojisi ve bu kapsamdaki her türlü bilgiler kamuya açık halde tutulacaktır.

Kredibilite - İtibar
Şirket itibarının yeterli iç kontrol ve kalite sistemleri ile sağlanacağının bilincindeyiz. Bu amaçla, şirketimiz özel ve gizli bilgilerin kötüye kullanılmasına yönelik iç prosedürlere sahiptir.