Ülke Derecelendirme Metodolojisi
JCR EURASIA RATING
ÜLKE DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

JCR Eurasia Rating, ülkelerin yabancı para cinsinden borçlanmaları ve yabancı paraya dayalı ekonomik faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkması muhtemel risk unsurlarını birincil öncelikli olarak dikkate alıp, o ülkenin yabancı para cinsinden borçlarını ve finansal yükümlülüklerini zamanında geri ödeyip ödeyemeyeceğini ve istekliliğini ölçer. Ülke derecelendirilmesi nihayetinde, ülke olarak ekonomik ve politik açılardan taşınan risklerin sermaye ve yatırım maliyetlerine ve kar oranlarına yansıyacak ilave risk primlerinin belirlenmesidir. Derecelendirme sürecinde ülkeler için belirlenen temerrüt spreadi düştükçe ülke risk primlerinin de düştüğü ya da temerrüt olasılığı yükseldikçe risk primlerinin de yükseldiği gözlenmiştir.

Esasen sovereign rating ülke ratingi değildir. Zira sovereign rating, ulusal hükümetlerin kredi riskinin üzerinde dururken ülkedeki diğer ihraçcıların spesifik temerrüt olasılıklarını içermez. Ancak, teorik ve pratik yaşamda ülkeler için verilen notlar iktidar güçlerinin yanında o ülkedeki tüm finansal kuruluşları, bankaları, şirketleri, her düzeydeki girişim ve girişimcileri, yerli/yabancı yatırımcıları, kısacası kamu, özel tüm ekonomik birimleri yakından ilgilendirmektedir. Bir ülkedeki hiçbir kurumun notu, yabancı para cinsinden ülke notunu geçemez. Çünkü sadece iktidar güçleri, söz konusu ülkenin döviz riskini, para ve maliye politikalarını yönetebilen bir yapıya ve güce sahip olduğu için, ülke notu diğer kurumlar için tavan oluşturur. Ancak zaman zaman sadece yapılandırılmış finansman (structured finance) denilen notlarla ülke dışında kurulan güven sayesinde ülke notunun bir ya da iki puan üzerine çıkılabilir.

Şirketler, bankalar ve tüm ekonomik birimlerin karşı karşıya kalacağı transfer riski ve konvertibilite riski açısından bulundukları ülkenin notu çok önemlidir. Tüm ekonomik birimler parametrelerini bu nota göre belirler. Yatırımcılar bu notlar sayesinde yapacağı ülkelerin asset backet security, structured finance instruments teknikleriyle ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yaparlarken nasıl bir risk ile karşı karşıya olduklarını bilirler. Zira söz konusu ülkenin hazinesi tarafından ihraç edilen tahvil ve bonoları (eurobond) ayrıca özel kurumlar tarafından ihraç edilen commercial paper (finansman bonosu), untranched Securitisation ve Tranched ABS- Asset Backed Security teknikleriyle ihraç edilen ve dayandığı kaynaklar aşağıda yer alan menkullerinin fiyatlaması da buna göre oluşur.

  • 1) CDO- Collateralised debt obligatins pools:
  • a) Corporate- related assets (Loans, Bonds, CDS- Credit default Swap)
  • b) Resecuritisations (ABS-Asset backed security, CDO-Collateralised debt obligation, CDO- Collateralised debt obligation-Squared)
  • 2) Traditional ABS- Asset backed Security pools:
  • a) Corporate-related assets (Trade receivables, Leases, CMBS-Commercial mortgage backed securities)
  • b) Consumer-related assets (Credit Carts, Auto, Loans RMBS-Residential mortgage backed securities)

JCR Eurasia Rating’in Sovereign Derecelendirme Kriterleri
JCR Eurasia Rating ülke ratingleri ile ilgili olarak, asgari 5 yıllık verileri dikkate alarak ülkeler arasında politik, sosyal ve ekonomik gelişmişlik farklarının belirlenmesi için “benchmarkig test” yöntemiyle kıyaslamalar yapmak suretiyle gelecek projeksiyonları oluşturulmasıdır. Aşağıda sayılan belli başlı kriterlerin yanında yerel yönetimlerin bağımsızlığına yönelik Economic Freedom indeksleri ve genel ortamlar için Business Enviroment Risk Index’lerinden de yararlanılmaktadır.